Wojciech Brzozowski

- Prawa człowieka Brzozowski podręcznik z prawa


Prawa człowieka

Prawa człowieka Brzozowski podręcznik z prawa

Wojciech Brzozowski

Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłaszcza praw osobistych i politycznych. Zawiera liczne odwołania do praktyki orzeczniczej organów wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, a także organów międzynarodowych, zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konstrukc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska