Wojciech Budzyński

- Negocjowanie i zawieranie umów handlowych


pltx-2602.jpg

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Wojciech Budzyński

Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje się na umowach sprzedaży i dostawy, zawieranych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizując je zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak i kupującego. Zrozumiałym językiem, pozbawiony

Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo

Umowyhandlukrajowym.jpg

Umowy w handlu krajowym i zagranicznym

Wojciech Budzyński

Jest to książka o dużych walorach praktycznych, adresowana do szerokiego środowiska biznesowego, prowadzącego działalność z partnerami krajowymi lub zawierającego transakcje importowo-eksportowe. Wiedza w niej zawarta pozwala skonstruować dobrą umowę handlową, zabezpieczyć własne interesy, ustrzec się przed „pułapkami” wynikającymi z błędnej interpretacji lub pominięcia kl

Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo

PLTX-0526.jpg

Wizerunek równoległy nowa szansa promocji firmy i marki

Wojciech Budzyński

Książka zawiera nową, oryginalną koncepcję kreowania i wykorzystywania w podejmowaniu decyzji marketingowych tzw. wizerunku równoległego. Autor wskazuje, w jaki sposób tradycyjne rozumienie wizerunku ogranicza rozwój działań promocyjnych, jak wizerunek odbierają różne grupy uczestników rynku, jakie są uwarunkowania w budowaniu i zarządzaniu marką, tworzeniu systemu tożsamości,

Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo

PLTX-0527.jpg

Public relations Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku

Wojciech Budzyński

Książka ma charakter poradnika ukazującego krok po kroku, jak przygotować i prowadzić konkretne działania w zakresie public relations. Autor zaczyna od usystematyzowania wiedzy na temat omawianej dziedziny, przechodząc następnie do tworzenia strategii public relations, organizowania współpracy z prasą, integrowania pracowników poprzez komunikację wewnętrzną, prowadzenia działań ty

Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo