Wojciech Chrościelewski

- Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10


Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10

Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10

Roman Hauser

Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck