Wojciech Dmoch

- Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2017


Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Wojciech Dmoch

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogaconą licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów administracyjnych. Istotnym elementem komentarza są również zamieszczone przykłady

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wojciech Dmoch

Podatek dochodowy od osób prawnych Wojciech Dmoch. Komentarz zawiera m.in.: analizę poszczególnych artykułów ustawy, liczne przykłady ilustrujące praktyczne działanie i zastosowanie analizowanych przepisów, interpretacje prawa podatkowego, najnowsze orzeczenia sądowe. Komentarz podatek dochodowy od osób prawnych jest także doskonałą pomocą w wypracowaniu własnego poglądu w zakresie stosowania przepisów komentowanej ustawy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób prawnych 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych 2019

Wojciech Dmoch

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 3) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. Omówienie to zostało wzbogacone licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów polskich. Istotnym elementem analizy przedmiotowej problematyki są również zamiesz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wojciech Dmoch

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest aktualnym, rzetelnym i kompleksowym omówieniem zagadnień związanych z tym podatkiem. Książka dostarcza praktycznej wiedzy w formie licznych przykładów, tematycznie dobranego orzecznictwa i rozwiązań prezentowanych przez Autorów, a zaczerpniętych z ich własnej praktyki. Niewątpliwie komentarz ten jest niezbędną pozycją w codziennej pracy osób zajmujących się doradztwem podatkowym oraz przedsiębiorców. Pozwoli o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck