Wojciech Dmoch

- Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020 Dmoch Beck


Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020 Dmoch Beck

Wojciech Dmoch

Komentarz, oprócz analizy poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy zawiera szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Ponadto jest wzbogacony odniesieniami do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji prawa podatkowego. Prezentowany Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny. Pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 304,49 zł 349

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020

Wojciech Dmoch

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogaconą licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów administracyjnych. Istotnym elementem komentarza są również zamieszczone przykłady

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

Wojciech Dmoch

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 3) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. Omówienie to zostało wzbogacone licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów polskich. Istotnym elementem analizy przedmiotowej problematyki są również zamiesz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wojciech Dmoch

Podatek dochodowy od osób prawnych Wojciech Dmoch. Komentarz zawiera m.in.: analizę poszczególnych artykułów ustawy, liczne przykłady ilustrujące praktyczne działanie i zastosowanie analizowanych przepisów, interpretacje prawa podatkowego, najnowsze orzeczenia sądowe. Komentarz podatek dochodowy od osób prawnych jest także doskonałą pomocą w wypracowaniu własnego poglądu w zakresie stosowania przepisów komentowanej ustawy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wojciech Dmoch

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest aktualnym, rzetelnym i kompleksowym omówieniem zagadnień związanych z tym podatkiem. Książka dostarcza praktycznej wiedzy w formie licznych przykładów, tematycznie dobranego orzecznictwa i rozwiązań prezentowanych przez Autorów, a zaczerpniętych z ich własnej praktyki. Niewątpliwie komentarz ten jest niezbędną pozycją w codziennej pracy osób zajmujących się doradztwem podatkowym oraz przedsiębiorców. Pozwoli o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck