Wojciech Filipkowski

- Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju


Kryminologia

Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju

Wojciech Filipkowski

Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotransplantacyjna, cyberprzestępczość, przestępczość stadionowa czy przestępczość na szkodę środowiska. Publikacja jest wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień z dziedziny kryminologii. Autorzy, związani z Białostocką Szkołą Kryminologii oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych, w przystępny sposób przeds

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przewodnik po prawie karnym

Przewodnik po prawie karnym

Wojciech Filipkowski

Książka jest przeznaczona dla studentów, aplikantów oraz praktyków organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego, a nowoczesny sposób prezentacji wiedzy - w postaci m.in. tabel i schematów - ułatwia usystematyzowanie informacji i skuteczne przygotowanie się do egzaminu. Został on napisany przez autorów z wieloletnim doświadczeniem akademickim i na jego ostateczny kształt wpłynęły sugestie studentów zg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przewodnik po prawie karnym

Przewodnik po prawie karnym

Wojciech Filipkowski

Podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego i dzięki nowoczesnemu sposobowi prezentacji wiedzy w postaci tabel i schematów pozwala na łatwe usystematyzowanie wiedzy i skuteczne przygotowanie się do egzaminu. Podręcznik uczy ponadto studentów argumentacji prawniczej i uzasadniania swojego stanowiska z wykorzystaniem obowiązującego stanu prawnego oraz orzecznictwa sadowego. Został on napisany przez autorów z wieloletnim doświadczeniem akademickim i na j

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska