Wojciech Lachiewicz

- Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck + płyta CD


Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck + płyta CD

Wojciech Lachiewicz

W dniu 12.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej z 11.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Część zmian wchodzi dopiero od 1.1.2020 r. i ma zastosowanie do planów finansowych i uchwały budżetowej na 2020 r. W książce tej przedstawiamy: Najliczniejszy zbiór na rynku z zakresu klasyfikacji budżetowej, zawierający ponad 370 porad ekspertów, Publikacja zawiera szczegółowy komentarz do poszczególnych paragrafów uwzględniający prakty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 wzorów dokumentów z zakresu dotacji

Wojciech Lachiewicz

Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), któr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dotacje oświatowe

Dotacje oświatowe 2019 + płyta CD

Wojciech Lachiewicz

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Ponadto w dniu 1.9.2018 r. weszła w życie zmiana Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2017 poz. 2203), polegająca na dodaniu art. 10a, który nakłada również na podmioty niepublicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2019

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2019

Wojciech Lachiewicz

Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2018 r.Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Część nowych przepisów weszła w życie 26 lipca 2017 r., część 1 września 2017 r. a część wejdzie dopiero 1 sty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dotacje oświatowe Beck

Dotacje oświatowe Beck

Wojciech Lachiewicz

Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).Do książki Dotacje oświatowe dołączona została płyta CD, na której znajduje się: 31 wzorów dokumentów i 38 odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Piotr Walczak

Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego.Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Unormowania te są również aktualne dla samorządowych jednostek organizacyjnych, przede wszystkim objętych budżetem jednostek budżetowych, ale r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty

Agnieszka Pawlikowska

Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiącach, podlega częstym zmianom. W 2016 r. weszły w życie aż trzy nowelizacje: ustawa z 29.12.2015 r. o (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) oraz z 23.6.2016 r. o (Dz.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Piotr Walczak

Książka zawiera ponad 30 najważniejszych uchwał w sprawach finansowych, które są związane z ostatnimi zmianami w przepisach prawa. Od 1.1.2017 r. będą obowiązywać: - nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – dokonuje ona szereg istotnych zmian dla struktury dochodów i wydatków budżetów JST. Nowe pozycje klasyfikacyjne dotyczą projektów budżetów JST na rok 2017 i projektu ustawy budżetowej na rok 2017;- scentralizowany system rozliczeń VAT (tzw. centr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Dotacje oświatowe udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Lachiewicz Wojciech

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, ponadto wprowadzono możliwość odstąpienia, za zgodą organu wykonawczego JST, od terminu 30 września do podania planowanej liczby uczniów i przekazywania dotacji przed rozpoczęciem następnego roku budżetowego. Część zmian zacznie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Klasyfikacja budżetowa 2020 Beck

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck + płyta CD

Wojciech Lachiewicz

W dniu 12.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej z 11.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Część zmian wchodzi dopiero od 1.1.2020 r. i ma zastosowanie do planów finansowych i uchwały budżetowej na 2020 r. W książce tej przedstawiamy: Najliczniejszy zbiór na rynku z zakresu klasyfikacji budżetowej, zawierający ponad 370 porad ekspertów, Publikacja zawiera szczegółowy komentarz do poszczególnych paragrafów uwzględniający prakty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 344.768ms