Wojciech Lachiewicz

- Klasyfikacja budżetowa 2020 Beck + płyta CD


Klasyfikacja budżetowa 2020 Beck

Klasyfikacja budżetowa 2020 Beck + płyta CD

Wojciech Lachiewicz

Będzie pomocna przy przygotowywaniu zmian do planów finansowych oraz zmian do uchwały budżetowej na 2020 r. w tym dokonywanych z powodu COVID-19 oraz w przygotowywaniu planów finansowych oraz uchwały budżetowej na 2021 r. W książce przedstawiamy: Najliczniejszy zbiór ponad 400 porad ekspertów z zakresu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne paragrafy. Dzięki temu powstał szczegółowy komentarz do poszczególnych paragrafów uwzględniający praktyczne problemy z ich s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Wojciech Lachiewicz

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). Część nowych przepisów weszła w życie 1.1.2019 r., część 1.4.2019 r., 1.7.2019 r.. a część wejdzie od 1 stycznia 2020 r. i będzie miała zastosowanie do projektów budżetów JST na rok 2020. W wyniku wejścia w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej

Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej

Katarzyna Woźniczko

Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową. Przedstawione w książce opinie specjalistów z zakresu prawa oświatowego odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia jednostki oświatowe. Należy tu wymienić: - zasady przeprowadzania rekrutacji na nowych zasadach,- problemy związane z wdrażaniem w życie programu darmowych podręczników, - najważniejsze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dotacje oświatowe Beck

Dotacje oświatowe + płyta CD Beck

Wojciech Lachiewicz

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Ponadto w dniu 1.9.2018 r. weszła w życie zmiana Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2017 poz. 2203), polegająca na dodaniu art. 10a, który nakłada również na podmioty niepublicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dotacje oświatowe

Dotacje oświatowe + płyta CD Lachiewicz Pawlikowska

Wojciech Lachiewicz

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Ponadto w dniu 1.9.2018 r. weszła w życie zmiana Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2017 poz. 2203), polegająca na dodaniu art. 10a, który nakłada również na podmioty niepublicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 wzorów dokumentów z zakresu dotacji

Wojciech Lachiewicz

Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), któr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Wojciech Lachiewicz

Została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. poz. 931). Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od września 2015 roku, na 2016 r. należy opierać już na nowej klasyfikacji. Nowelizacja obejmuje Utworzenie nowych rozdziałów jak Ratownictwo medyczne czy wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, Liczne zmiany w dziale 801 „Oświata”, a także 852 „Pomoc społeczna”,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020

Wojciech Lachiewicz

Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2017 roku. W dniu 1.1.2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1121). W nowelizacji dokonano szeregu istotnych zmian dla struktury dochodów i wydatków budżetów JST. Do najważniejszych zmian w budżetach JST należy obszerna restrukturyzacja i rozbudowa dotychczasowych działów i rozdziałów dotyczących dochodów i wydatków z zakresu po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Piotr Walczak

Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego.Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Unormowania te są również aktualne dla samorządowych jednostek organizacyjnych, przede wszystkim objętych budżetem jednostek budżetowych, ale r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty

Agnieszka Pawlikowska

Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiącach, podlega częstym zmianom. W 2016 r. weszły w życie aż trzy nowelizacje: ustawa z 29.12.2015 r. o (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) oraz z 23.6.2016 r. o (Dz.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck