Wojciech Lachiewicz

- Dotacje oświatowe


Dotacje oświatowe

Dotacje oświatowe

Wojciech Lachiewicz

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Ponadto w dniu 1.9.2018 r. weszła w życie zmiana Karty Nauczyciela (Dz.U.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 135.29 zł 149

Dotacje oświatowe Beck

Dotacje oświatowe Beck

Wojciech Lachiewicz

Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).Do książki Dotacje oświatowe dołączona została płyt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 134.42 zł 149

Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Piotr Walczak

Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego.Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Unormowania te są również aktualne dla samorząd

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 266.42 zł 299

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2019

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2019

Wojciech Lachiewicz

Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2018 r.Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Część nowych przepis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wojciech Lachiewicz

Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz us

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 169.62 zł 189

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty

Agnieszka Pawlikowska

Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiącach, podlega częstym zmianom. W 2016 r. weszły w życie aż trzy nowelizacje: ustawa z 29.12.2015

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck

Wojciech Lachiewicz

Książka z klasyfikacji budżetowej na 2017 rok jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację. Książka adres

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Piotr Walczak

Książka zawiera ponad 30 najważniejszych uchwał w sprawach finansowych, które są związane z ostatnimi zmianami w przepisach prawa. Od 1.1.2017 r. będą obowiązywać: - nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – dokonuje ona szereg istotnych zmian dla struktury dochodów i wydatków budżetów JST. Nowe pozycje klasyfikacyjne dotyczą projektów budżetów JST na ro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Lachiewicz Wojciech

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, ponadto wprowadzono możliwość odstąpienia, za zgodą organu wykonawczego JST, od terminu 30 września do podania planowanej liczby uczni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck