Wojciech Lis

- Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz


Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Komentarze praktyczne

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów, zawiera zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; zasad, które są uniwersalne i obowiązują niezależnie od formy prawnej wykonywania tych zawodów. Komentarz oparty jest także na ana

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska