Wojciech Lis

- Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz


Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Wojciech Lis

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, wykonywania tych zawodów, kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów, zawiera zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; zasad, które są uniwersalne i obowi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0