Wojciech Muszalski

- Kodeks pracy Komentarz Muszalski


kodeks-pracy-komentarz-muszalski-do-kodeksu-pracy.jpg

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).W Komentarzu do kodeksu pracy szczegółowo omówiono m.in.:s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 237.59 zł 299