Wojciech Muszalski

- Kodeks pracy Komentarz Muszalski


Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).W Komentarzu do kodeksu pracy szczegółowo omówiono m.in.:stosunek pracy,wynagrodzenie za pracę,czas pracy,urlopy pracownicze,bezpieczeństwo i higiena pracy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 324.603ms