Wojciech Muszalski

- Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.


Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.

Wojciech Muszalski

Kolejne już, 12. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz 2020 Muszalski

Wojciech Muszalski

Zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki tej publikacji czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą przepisów regulujących. Publikacja zawiera również omówienie najnowszych zmian: - ustawy z 28.5.2013 r. dotyczącej urlopów macierzyńskich – w tym dodatkowego, urlopów rodzicielskich oraz wychowawczych. Nowela m.in.: zwiększa łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu dziecka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy komentarz

Kodeks pracy komentarz 2020 Beck

Wojciech Muszalski

Dzieła z serii Kodeksu pracy komentarz należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu zawierająca liczne orzeczenia, glosy oraz dostępną literaturę, ułatwia zdobycie wyczerpującej wiedzy w zakresie omawianej dziedziny prawa. Kodeks cywilny. Komentarz do tomu II - obejmuj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz

Kodeks pracy Komentarz 2020

Wojciech Muszalski

Obejmuje omówienie wszystkich nowelizacji wprowadzonych od poprzedniego wydania: – zmianę z 26.5.2011 r., która wchodzi w życie 28.7.2011 r., polegającą na przyznaniu pracownikowi, objętemu szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych, prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy; – zmianę z 4.2.2011 r. wchodzącą w życie 16.5.2011 r.,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski 2020

Wojciech Muszalski

Kolejne już, 10. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki komentarzowi czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą przepisów regulujących takie kwestie jak: - stosunek pracy,- wynagrodzenie za pracę,- czas pracy,- urlopy pracownicze,- bezpieczeństwo i higiena pracy,- układy zbiorowe pracy,- rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Kom

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck