Wojciech Rup

- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych


Sprawozdanie-finansowe-za-2018-rok-ksiazka-oddk.jpg

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wojciech Rup

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 142.99 zł 189

wzory-ksiegowan-budzetowej-2012-oddk.jpg

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wojciech Rup

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Autor, doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

komentarzrachunkowybudzetowa.jpg

Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r (DzU poz 121)

Wojciech Rup

Szczegółowy komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

finansowesprawozdanie2011.jpg

Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r wg nowych zasad

Wojciech Rup

Rup Wojciech w książce Sprawozdanie finansowe za 2011 rok po raz pierwszy według nowych zasad praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Od początku 2011 r jednostki sektora finansów publicznych, będące jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzą r

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

nowe-zasady-rachunkowosci-2011-wojciech-rup.jpg

Nowe zasady rachunkowości budżetowej Nowe plany kont

Wojciech Rup

Szczegółowy komentarz do nowych przepisów rachunkowości budżetowej mających zastosowanie od 1 stycznia 2011 r. Książka Nowe zasady rachunkowości budżetowej 2011 w przystępny sposób omawia nowe rozporządzenia i konsekwencje wprowadzonych zmian, w tym: Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie nowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jedno

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

ODDK-8191_1.jpg

Przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub przekształcenia

Wojciech Rup

Instruktaż, który ułatwi pracę służbom finansowo-księgowym jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowego sektora finansów publicznych w prawidłowym przeprowadzeniu likwidacji i przekształceń organizacyjnych: państwowych i samorządowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, państwowych i samorządowych zakładów budżetowych, funduszy motywacyjnych i samorządowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK