Wojdylak Sputowska Zofia

- Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP


audyt-wewnetrzny-zamowien-838967i.jpg

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Wojdylak Sputowska Zofia

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 z późn. zm.), oraz akty wykonawcze wydane w celu wykonania tej ustawy. Uwzględniono r

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 145.19 zł 189

pobor-i-kontrola-oplaty-smieciowej-61-wzorow-zarzadzen-pism-protokolow-i-decyzji-z-objasnieniam-jbk951e-9788378041986.jpg

Pobór i kontrola opłaty śmieciowej 61 wzorów zarządzeń pism protokołów i decyzji z objaśnieniami

Wojdylak Sputowska Zofia

Gotowy do wdrożenia zbiór wzorów pism i postanowień samorządowego organu podatkowego właściwego w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: podpowie, jakże przeprowadzić proceduralnie czynności sprawdzające związane z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pomoże w postepowaniu podatkowym zmierzającym do wydania decyzji o

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

instrukcja-egzekucyjna-dla-urzedow-gmin-i-miast-wzorow-z-suplementem-9788378041955.jpg

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Wojdylak Sputowska Zofia

GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej , biurowość – wskazówki dotyczące ogólnych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obejmuje gotowe do wykorzystania wzory: – zarządzeń – postanowień – pism – wniosków powiązanych z p

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK