Wojdylak Sputowska Zofia

- Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP


Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Wojdylak Sputowska Zofia

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 z późn. zm.), oraz akty wykonawcze wydane w celu wykonania tej ustawy. Uwzględniono również zasady prawidłowego wydatkowania środków publicznych oraz standardy kontroli zarządczej

Wydawnictwo: ODDK

Pobór i kontrola opłaty śmieciowej 61 wzorów zarządzeń pism protokołów i decyzji z objaśnieniami

Pobór i kontrola opłaty śmieciowej 61 wzorów zarządzeń pism protokołów i decyzji z objaśnieniami

Wojdylak Sputowska Zofia

Gotowy do wdrożenia zestaw wzorów pism i postanowień samorządowego organu podatkowego zgodnego w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: podpowie, jak przeprowadzić proceduralnie czynności sprawdzające spojone z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pomoże w postepowaniu podatkowym zmierzającym do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; ułatwi wykonanie kontroli podatkow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Wojdylak Sputowska Zofia

GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej , biurowość – wskazówki dotyczące ogólnych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera gotowe do wykorzystania wzory: – zarządzeń – postanowień – pism – wniosków połączonych z postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi omawia poszcz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK