Wzory Pism Becka

- Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty


Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Andrzej Jan Szereda

Komentarz zawiera 246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. W drugim wydaniu komentarza dodano nowe wzory dotyczące m.in. zasad tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie z dniem 25.2.2019 r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 205.69 zł 229

Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego

Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego

Paweł Drembkowski

Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; akt założycielski przedszkola; uchwała w sprawie założenia przedszkola; akt założycielski szkoły

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Pisma i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

Pisma i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

Monika Wyszomirska Łapczyńska

Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD to kompendium niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów. Czytelnik znajdzie w nim zarówno opisy różnorodnych instytucji prawa podatkowego, jak i wskazówki, w jaki sposób sporządzić odwołanie od decyzji, s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Wzory Pism Becka

Publikacja Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Prezentowana pozycja została podzielona na 2 części. Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych obejmuje: Wzory pozwów i wniosków w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 170.49 zł 189

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Krystyna Gromek

Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:- ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczące zamieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (umieszczenie dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 162.79 zł 179

Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości

Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości

Marian Wolanin

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Andrzej Zieliński

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Książka Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera około 300 wzorów pism pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 175.99 zł 199

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Tomasz Niedziński

Pisma i formularze z zakresu ubezpieczeń społecznych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism oraz formularzy najczęściej występujących w praktyce wraz z objaśnieniami jak powinny zostać wypełnione.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Kinga Flaga Gieruszyńska

Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych

Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych

Robert Pabis

Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie cywilnym. Kolejne, 3. wydanie – zawiera ok. 110 wzorów umów, pism i pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 160.59 zł 179