Zbigniew Czarnik

- Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości


Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Zbigniew Czarnik

Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Publikacja omawia jedno z podstawowych zagadnień prawa wywłaszczeniowego, czyli odszkodowanie.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podmioty administrujące

Podmioty administrujące

Roman Hauser

W tomie 6 Podmioty administrujące omówione zostały zagadnienia dotyczące: rodzajów organów administracji publicznej, systemu administracji publicznej; genezy i zadań samorządu terytorialnego; form współpracy jednostek samorządu terytorialnego; systemu organów administracji państwowej; organów regulacyjnych; terenowych organów administracji państwowej; agencji; zakładu publicznego; podmiotów administrujących UE; samorządów zawodowych i niepublicznych podmiotów administrując

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck