Zbigniew Leszczyński

- Controlling w praktyce


Controlling w praktyce

Controlling w praktyce

Zbigniew Leszczyński

Praktyczny poradnik dla osób, które zajmują się zawodowo rachunkowością zarządczą i controllingiem finansowym. Menedżerowie, którzy sięgną po ta książkę, znajdą w niej szereg praktycznych wskazówek dotyczących projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu, analizy informacji z tych systemów oraz ich wykorzystania w procesie zarządzania. Kompleksowe, obszerne opracowanie prezentujące metody zarządzania kosztami i finansami przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zbigniew Leszczyński

Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia. Do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie wystarczy znajomość prawa zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy muszą równie dobrze orientować

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Dorota Grochalska

Opracowanie w praktyczny sposób omawia procedurę udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane począwszy od konkursu na prace projektowe, poprzez zamówienia na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz związane z tym postanowienia umów. Wskazuje także najważniejsze definicje, pojęcia i zasady, które mają znaczenie w postępowaniach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych. Publikacja pomoże prawidłowo oszacować wartość zamówienia, poznać

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom