Zbiory karne 2019

- Zbiór Karny PLUS 2019


Zbiór Karny PLUS

Zbiór Karny PLUS 2019

Zbiory karne 2019

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii. Stan prawny na 25.04.2019 r. Zmiany do Zb

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 333.644ms