Zdziennicka Kaczocha Grażyna

- Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP


Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP

Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Poradnik o zasadach BHP dla wszystkich pracodawców według aktualnych przepisów. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników. Bezpieczne warunki pracy. Warunki higieniczno-sanitarne. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy. Choroby zawodowe. Szkolenia BHP. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Zbiór aktów prawnych. Stan prawny na dzień 1 marca 2016 rok.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych

Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Stan prawny na dzień 1 marca 2016 roku. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Dokumentacja i ewidencja zatrudnienia. Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Urlopy pracownicze. Uprawnienia kobiet i młodocianych. Świadectwo pracy. Akta osobowe. Spory ze stosunku pracy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Spadki darowizny testamenty 2020

Spadki darowizny testamenty 2020

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia. Darowizny. Zapis windykacyjny. Podatek od spadków i darowizn wraz z przykładami i wzorami. Kiedy umiera jedna z bliskich nam osób, zadajemy sobie pytania: - co z naszym wspólnym mieszkaniem, oszczędnościami zgromadzonymi w banku, - co zrobić z testamentem, który mamy schowany w szafie, - czy musimy coś komuś płacić, a co, jeśli do naszych drzwi puka firma ściągająca długi? Na t

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP

Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Poradnik o zasadach BHP dla wszystkich pracodawców według aktualnych przepisów. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników. Bezpieczne warunki pracy. Warunki higieniczno-sanitarne. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy. Choroby zawodowe. Szkolenia BHP. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Zbiór aktów prawnych. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadrowych

Poradnik dla pracodawcy 2020 z zakresu spraw kadrowych

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Stan prawny na dzień 1 marca 2017 roku. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Dokumentacja i ewidencja zatrudnienia. Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Urlopy pracownicze. Uprawnienia kobiet i młodocianych. Świadectwo pracy. Akta osobowe. Spory ze stosunku pracy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Spadki darowizny testamenty 2020

Spadki darowizny testamenty 2020

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia. Darowizny. Zapis windykacyjny. Podatek od spadków i darowizn wraz z przykładami i wzorami. Kiedy umiera jedna z bliskich nam osób, zadajemy sobie pytania: - co z naszym wspólnym mieszkaniem, oszczędnościami zgromadzonymi w banku, - co zrobić z testamentem, który mamy schowany w szafie, - czy musimy coś komuś płacić, a co, jeśli do naszych drzwi puka firma ściągająca długi? Na t

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Kodeks pracy z komentarzem 2020

Kodeks pracy z komentarzem 2020

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Zbiór przepisów z kodeksu pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Stan prawny 01.01.2017 rok

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Podróże służbowe w kraju i poza jego granicami 2020

Podróże służbowe w kraju i poza jego granicami 2020

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Wszystko o podróżach krajowych i zagranicznych w celach służbowych i związanych z działalnością gospodarczą firm. - diety i inne należności z tytułu podróży służbowych - odbywanie podróży samochodem pracownika - świadczenia z tytułu podróży służbowych a koszty uzyskania przychodów - osoba prowadząca działalność gospodarczą w podróży służbowej. Spis treści - zasady pokrywania przez pracodawców kosztów podróży służbowych pracowników, - podróż krajowa, -

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Podróże służbowe w kraju i poza jego granicami 2020

Podróże służbowe w kraju i poza jego granicami 2020

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Wszystko o podróżach krajowych i zagranicznych w celach służbowych i związanych z działalnością gospodarczą firm. - diety i inne należności z tytułu podróży służbowych - odbywanie podróży samochodem pracownika - świadczenia z tytułu podróży służbowych a koszty uzyskania przychodów - osoba prowadząca działalność gospodarczą w podróży służbowej. Spis treści - zasady pokrywania przez pracodawców kosztów podróży służbowych pracowników, - podróż krajowa, -

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP

Co każdy pracodawca powinien wiedzieć o zasadach BHP

Zdziennicka Kaczocha Grażyna

Poradnik o zasadach BHP dla wszystkich pracodawców według aktualnych przepisów. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników. Bezpieczne warunki pracy. Warunki higieniczno-sanitarne. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy. Choroby zawodowe. Szkolenia BHP. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Zbiór aktów prawnych. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 rok.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma