Zdzisław Brodzisz

- Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji


Metodyka pracy prokuratora

Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Zdzisław Brodzisz

Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, oraz Żandarmerii Wojskowej, a także organów Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto publikacja będzie przydatna dla innych zawodów prawniczych: adwokatów i radców p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Prawo Sądowe

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych. Autor przede wszystkim skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej oraz skuteczności.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck