Zdzisław Brodzisz

- Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych


Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Prawo Sądowe

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych. Autor przede wszystkim skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej oraz skuteczności.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Metodyka pracy prokuratora

Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Zdzisław Brodzisz

Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, oraz Żandarmerii Wojskowej, a także organów Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto publikacja będzie przydatna dla innych zawodów prawniczych: adwokatów i radców p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck