Zdzisław Krzemiński

- Wnoszenie apelacji cywilnej


Rozwód Praktyczny komentarz Orzecznictwo Piśmiennictwo Wzory pism

Rozwód Praktyczny komentarz Orzecznictwo Piśmiennictwo Wzory pism

Zdzisław Krzemiński

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, które mają zastosowanie w postępowaniu rozwodowym. W pracy tej poza komentarzem autorskim przytoczone jest obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literatura przedmiotu. Książka zawiera ponadto wybór odnośnych tekstów, wyciągi z umów międzynarodowych oraz wzory pozwów w typowych sprawach rozwodowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Sławni warszawscy adwokaci

Sławni warszawscy adwokaci

Zdzisław Krzemiński

W książce przedstawione, zostały sylwetki najwybitniejszych adwokatów warszawskich z okresu najbardziej dramatycznych dziejów Polski poczynając od schyłku osiemnastego wieku. Patriotyczne postawy tych adwokatów pokazane zostały na tle wydarzeń tamtych czasów. W historii Polski adwokatura zapisała piękne karty. Adwokaci polscy potrafili nie tylko pięknie mówić o Polsce, ale także, kiedy trzeba było, dla niej umierać. Zdobyli się na rzecz najtrudniejszą: potrafili za Polskę c

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska