Zientara Anna

- Prawo karne Minirepetytorium


Prawo karne Minirepetytorium

Prawo karne Minirepetytorium

Zientara Anna

Seria z prawa karnego z diagramami specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikację wyróżnia przystępne i zwięzłe ujęcie tematu, przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z prawa karnego materialnego, możliwość korzystania z pełnego tekstu ustawy Kodeks karny, przyjazny format.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 24.99 zł 22.9

Prawo wykroczeń Diagramy

Prawo wykroczeń Diagramy

Zientara Anna

Publikacja prezentuje instytucje i zasady materialnego prawa wykroczeń w postaci tabel i wykresów. Prosty i czytelny układ treści ułatwia dotarcie do poszukiwanych informacji, pozwalając nie tylko na szybkie przyswojenie materiału, ale również na dostrzeżenie wewnętrznych powiązań pomiędzy analizowanymi tematami. Opracowanie zawiera także tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych na gruncie obowiązującego kodeksu wykroczeń. Serię Diagramy wyróżnia: - zwięz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo wykroczeń Minirepetytorium

Prawo wykroczeń Minirepetytorium

Zientara Anna

Seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikację wyróżnia przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z prawa wykroczeń, możliwość korzystania z pełnego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń, przyjazny format, atrakcyjna cena. Książka przeznaczona jest przede wszyst

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne materialne Zientara

Prawo karne materialne Zientara

Zientara Anna

Kazusy stanowią zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu. Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego części szczególnej. Dokonując wyboru poszczególnych czynów zabronionych opisanych w części szczególnej kodeksu k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne Diagramy

Prawo karne Diagramy

Zientara Anna

Stan prawny 01.09.2013 rok. Książka stanowi wykład z prawa karnego materialnego w postaci tabel i wykresów. Zawiera omówienie zasad i instytucji oraz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych wydanych na gruncie obecnie obowiązującego kodeksu karnego. Serię Diagramy wyróżnia zwięzłe ujęcie zagadnień ułatwiające szybkie utrwalenie wiadomości, przejrzysty układ publikacji pozwalający na uporządkowanie wiedzy przed egzaminem lub kolokwium, przyst

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne Minirepetytorium

Prawo karne Minirepetytorium

Zientara Anna

Stan prawny 01.09.2013 rok. Seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikację wyróżnia przystępne i zwięzłe ujęcie tematu, przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z prawa karnego materialnego, możliwość korzystania z pełnego tekstu ustawy Kodeks karny, przyjazny format.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne materialne kazusy Becka

Prawo karne materialne kazusy Becka

Zientara Anna

Oddawana do rąk czytelników niniejsza publikacja stanowi zbiór ponad pięćdziesięciu stanów faktycznych z zakresu prawa karnego materialnego wraz z rozwiązaniami. Do każdego kazusu podano pytania oraz wskazówki mające pomóc w samodzielnym rozwiązaniu kazusu. Zawarte w opracowaniu stany faktyczne prezentują najważniejsze zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego oraz wybrane czyny zabronione z jego części szczególnej. Dokonując wyboru poszczególnych czynów zabronionych o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Przestępstwo nadużycia zaufania

Przestępstwo nadużycia zaufania

Zientara Anna

W monografii przedstawiono problematykę odpowiedzialności za przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k., które jest uważane za podstawowy typ przestępstwa menadżerskiego. Oprócz analizy dogmatycznej art. 296 k.k. i innych pokrewnych typów przestępstw, w tym przestępstwa z art. 585 kodeksu spółek handlowych, w pracy zawarto także opracowanie zagadnień związanych z pojęciem prawa karnego gospodarczego i wpływem ryzyka gospodarczego na stosowanie art. 296 k.k. Ponadto omówi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska