Zimmerman Piotr

- Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz


prawo-zimmerman-upadlosc-naprawcze.jpg

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Zimmerman Piotr

Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 213.14 zł 279

prawo-restrukturyzacyjne-komentarz-875821i.jpg

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy

Zimmerman Piotr

Praktyczny komentarz stanowi przewodnik po ustawie Prawo restrukturyzacyjne i wyjaśnia w jaki sposób przy wykorzystaniu nowych procedur sądowych oddłużyć przedsiębiorstwo. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która w sposób rewolucyjny zmienia podejście do podmiotów mających problemy finansowe, wprowadzając zasadę pierwszeństwa naprawy przedsi

Wydawnictwo: Infor Biznes

Cena: 125.21 zł 159

zimmermann-prawo-komentarz-2015.jpg

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Zimmerman

Zimmerman Piotr

Powyższe opracowanie Zimmermana zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Autor-praktyk, bazując na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu prawa upadłościowego, udziela praktycznych wskazówek pomocnych zarówno osobom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa sędziom, radcom prawnym, adwokatom, jak i osobom spoza grona prawników. Komentarz skierowany

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo-administracyjne-zimmermann.jpg

Prawo administracyjne Zimmermann

Zimmerman Piotr

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciowa tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Podręcznik Prawo administracyjne jest systematycznym wykładem podstawowego kursu prawa admin

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Aksjomaty-prawa-administracyjnego.jpg

Aksjomaty prawa administracyjnego

Zimmerman Piotr

Książka dla osób, które interesują się prawem administracyjnym albo zajmują się nim zawodowo, do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, sędziów sądów administracyjnych i urzędników, studentów, dla których stanowić będzie ona uzupełnienie podręczników obowiązujących na studiach prawniczych i administracyjnych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

prawoZimmerman2015naprawcze.jpg

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarze Becka

Zimmerman Piotr

Komentarz umożliwia zrozumienia zasad rządzących tym postępowaniem i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Jego niewątpliwą zaletą jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa oraz przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Drugie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck