Zmiany w VAT

- Podatki ujednolicone przepisy Legis obejmuje zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 oraz 1 kwietnia 2020 roku


Podatki Zbiór ujednoliconych przepisów

Podatki ujednolicone przepisy Legis obejmuje zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 oraz 1 kwietnia 2020 roku

Podatki 2020

Książka obejmuje zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z dnia 13 września 2019 r., poz. 1751), które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Ustawa o Vat

Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznie 2020, 1 kwietnia 2020 Komentarz

Grzegorz Zubrzycki

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać istotne zmiany w VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja przedstawia w sposób chronologiczny poszczególne zmiany, które wchodzą w życie w tych terminach, dokonując ich szczegółowego i przejrzystego omówienia. Wchodzące w życie zmiany to, m.in. - utworzenie centralnego Wykazu podatników VAT dla celów ic

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

VAT Komentarz do zmian

VAT 2019 Komentarz do zmian od 1 września 2019 roku

Tomasz Krywan

Podatników VAT czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Zmiany będą wprowadzane w kilku etapach. Prezentowana publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz z komentarzem pod każdym zmienionym artykułem. Autor komentarza „VAT 2019” w przystępny sposób na przykładach omawia, na czym polega każda zmiana, jak ją stosować w praktyce i od kiedy. Uwzględnia zmiany uchwalone w lipcu 2019 r., które będą obowiązywać od września i listopada 2019 r. oraz od stycznia 2020 r.

Wydawnictwo: Infor

Podatki ujednolicone przepisy Legis

Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 16 sierpnia 2019 roku

Podatki 2019

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT (ze zmianami, które wchodzą w życie z dniem 1 września)​- 6. Akcyza- 7. Rachunkowość- 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,- Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Przewodnik po zmianach przepisów VAT

Przewodnik po zmianach przepisów VAT Plusy i minusy zmian od 1 września 2019 roku

Zmiany w VAT

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych w ustawie o podatku od towarów i usług podatkowych przez ustawy nowelizujące uchwalone w lipcu 2019 r. Zmiany te wchodzą w życie w kilku etapach, tj. od września i listopada 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o VAT. Każda zmiana została omówiona osobno i opatrzona odesłaniem do zmienionych przepisów. Dzięki temu Czytelnik mo

Wydawnictwo: Infor

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Dokukin

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług to publikacja, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem. Znajdziesz w niej m.in.: ogólne zasady fakturowania, występujące rodzaje faktur, zasady odliczania podatku VAT w związku z wystawioną fakturą, formy korygowania błędów w jej treści. Książka zawiera również: omówienie najbardziej problematycznych zagadnień w formie odpowiedzi na nurtujące pytania, wzory faktur, liczne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska