Zofia Wojdylak Sputowska

- Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)


komentarz-do-kodeksu-postepowania-administracyjnego-oddk-komentarz.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych u

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 124.19 zł 168

egzekucja-administracyjna-oddk.jpg

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak Sputowska

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o po

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 116.09 zł 157.5

postepowanie-podatkowe-jst.jpg

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka zawiera 156 wzorów pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokumenty mają formę szablonów, pozwalających przyjąć określoną koncepcję rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy podatkowej. Wiele wzorów sporządzono wprowadzając w nich wariantowość rozwiązań. Każdy wzór opatrzony praktycznym kome

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

ksiazka+audyt+wewnetrzny+500+plus.jpg

Audyt wewnętrzny programu 500+

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka przeznaczona jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczeniem wychowawczym oraz innych zadań mających istotny wpływ na zarządzanie dotacją celową na realizację Programu Wsparcia Rodziny „500,”. Wzory list kontrolnych postępowania w spra

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

oplata-reklamowa-wzory-komentarz.jpg

Opłata reklamowa wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem

Zofia Wojdylak Sputowska

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zmienioną przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.), rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Niniejsze opracowanie to

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Audytjednostkiterytorialnego.jpg

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego

Zofia Wojdylak Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski

Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy przedstawiają istotne informacje na temat źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono tu zarówno dochody z tytułu podatków, opłat, jak i odsetek za zwłokę, a także zasady ustalania i poboru docho

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK