Zuzanna Tokarzewska Żarna

- Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD z 75 wzorami dokumentów dla wspólnoty mieszkaniowej


Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD

Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD z 75 wzorami dokumentów dla wspólnoty mieszkaniowej

Zuzanna Tokarzewska Żarna

Książka przedstawia zastosowanie ustawy o własności lokali w praktyce. Zawiera 75 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi zbiór najistotniejszych projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych, pism procesowych, wniosków, umów i innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomościami w oparciu o ustawę o własności lokali. Celem publikacji jest przedstawienie zastosowania ustawy z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Marcin Nowak

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych- Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe, np. koszty rozliczeń członków kopie uchwał rady nadzorczej w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, pozostałym członkom wspólnoty lub spółdzielni- Udostępnianie danych osobowych lub dokumentów członków osobom trzecim, np. bankom, małżonkom, wierzycielom- Przechowywanie a

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podstawy zarządzania nieruchomościami

Uchwały rady gminy w zakresie zarządzania nieruchomościami wzory z praktycznym komentarzem + płyta CD

Zuzanna Tokarzewska Żarna

Praktyczny poradnik, który pokazuje krok po kroku, jak prawidłowo sporządzać uchwały rady gminy w zakresie zarządzania nieruchomościami, tak aby uniknąć błędów powodujących ich nieważność Publikacja stanowi zbiór zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem nieruchomościami gminnymi, uwzględniając najnowsze orzeczenia sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru. Przedstawione zagadnienia dotyczą konkretnych problemów występujących w praktyce, tak aby publi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck