Zygmunt Niewiadomski

- Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski


prawo-budowlane-komentarz-niewiadomski-beck.jpg

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Niniejsze, 8. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 226.79 zł 279

Publiczne-prawo-gospodarcze-Tom-8A.jpg

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Roman Hauser

Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 323.99 zł 399

planowanieprzestrzennekomentarz2015.jpg

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 196.55 zł 249

komentarz-prawo-budowlane-niewiadomski-2017.jpg

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in. : - samodzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

system-prawa-administracyjnego-beck-komentarz.jpg

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Andrzej Wróbel

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.: zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 323.89 zł 399

odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-administracji.jpg

Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12

Roman Hauser

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z: - ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173), które określają zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podm

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ksiazka-prawo-administracyjne-materialne-hauser-beck.jpg

Prawo administracyjne materialne Tom 7 System Prawa Administracyjnego

Roman Hauser

Tom 7. Systemu Prawa Administracyjnego zawiera całościowe omówienie zagadnień dotyczących prawa administracyjnego materialnego.Drugie wydanie Tomu 7. uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z: ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz ustawy z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 323.99 zł 399

Konstytucyjneadministracjipublicznej.jpg

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Tom 2 System Prawa Administracyjnego

Zygmunt Niewiadomski

Tom 2 Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w sposób szczegółowy i usystematyzowany ujętą w dziewięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. Rozdział I zawiera omówienie zasad ustrojowych ujętych w Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla administracji publicznej oraz wpływem na

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

stosuneksluzbowy2011.jpg

Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego

Tadeusz Kuczyński

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także wyczerpująco omówili uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku służboweg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

System-Prawa-Administracyjnego-Tom-3.jpg

Europeizacja prawa administracyjnego System Prawa Administracyjnego Tom 3

Roman Hauser

Tom 3 Systemu Prawa Administracyjnego został poświęcony zagadnieniom dotyczącym europeizacji prawa administracyjnego. W Rozdziale I zostały przedstawione pojęcia i konteksty europeizacji prawa administracyjnego. Autor wyjaśnia pojęcia: „europeizacja”, „europejskie prawo administracyjne,” a także „konstytucjonalizm” prawa europejskiego i międzynarodowego, „prawo międ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck