filmy na DVD

- Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny ukraińska wersja językowa film na pendrivie


Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny z licencją zamkniętą

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny ukraińska wersja językowa film na pendrivie

Rączkowski Bogdan

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określony

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w gastronomii (format DVD)

BHP w gastronomii film na pendrivie prezentacja zasad bezpieczeństwa BHP

Tomasz Czajka

Uciążliwe warunki pracy, zmienny mikroklimat, pośpiech, stres związany z kontaktem z klientem, praca, szczególnie w wysokim sezonie turystycznym, wykonywana często przez osoby niedoświadczone i młode – wszystko to sprawia, że praca w restauracji, barze itp. to praca, w której bardzo łatwo o wypadek, szczególnie gdy do tego dodamy ostre narzędzia, prąd elektryczny, gaz oraz łatwopalne ciecze. Film BHP w gastronomii to prezentacja zasad bezpieczeństwa, pokaz dobrych i złych prak

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych program szkolenia okresowego

filmy na DVD

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Na przykładach konkretnych zdarzeń zobrazowanych realistycznymi scenkami pokazano co jest a co nie jest wypadkiem przy pracy, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się pracownicy w biurze, jak w takich sytuacjach należy się zachować. wybrane regulacje prawne - Źródła prawa pracy, obowiązki i prawa pracodawcy oraz pracownika, Ochrona pracy kobi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w pracy przy komputerze DVD

BHP w pracy przy komputerze DVD

filmy na DVD

W filmie przedstawiono zasady bezpiecznej pracy i ergonomii na stanowiskach komputerowych z uwzględnieniem wymogów przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Omawiane dziedziny to: obowiązki pracodawcy i pracownika, zagrożenia wynikające z pracy przy monitorach ekranowych, organizacja stanowiska pracy, elementy wyposażenia – biurko, monitor, krzesło itd.,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w służbie zdrowia Ochrona kręgosłupa podczas prac pielęgnacyjnych (z licencją zamkniętą)

BHP w służbie zdrowia Ochrona kręgosłupa podczas prac pielęgnacyjnych z licencją zamkniętą

Ewa Sciubilecka

Pielęgniarka w swej pracy wykonuje wielokrotnie te same czynności, doprowadzając często do asymetrycznych przeciążeń kręgosłupa. Nie da się tej pracy uniknąć ani zautomatyzować. Można jednak zmienić sposób lub kolejność wykonywanych zadań i odciążyć na jakiś czas najbardziej zagrożone partie ciała. Film ten ma na celu pokazanie kilku najskuteczniejszych tego sposobów. Omówiono w nim bezpieczne sposoby codziennej pracy pielęgniarki, m.in.: ustawienie i ścielenie łó

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w hotelu DVD

BHP w hotelu DVD

Dariusz Smoliński

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach

Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach

Dariusz Smoliński

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Bezpieczne posługiwanie się ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym – ukraińska wersja językowa

Bezpieczne posługiwanie się ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym – ukraińska wersja językowa

Dariusz Smoliński

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Transport ręczny na budowie ukraińska wersja językowa DVD

Transport ręczny na budowie ukraińska wersja językowa DVD

Dariusz Smoliński

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK