Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

157.5 zł 123.19 zł

Ewa Góra


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046608
Rok wydania: 2018

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym)

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli.
Dzięki książce:
- zyskasz kompletną dokumentację nowego awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy nauczyciela zgodnie z rozporządzeniami MEN: z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574) oraz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. poz. 1133),
- sprawdzisz, jak poprawnie zawierać stosunki pracy z nauczycielami, w tym z jakich rejestrów pozyskać informacje o nauczycielu oraz jakie informacje można zawrzeć w umowie na zastępstwo,
- poznasz wyjątki zatrudnienia nauczyciela na czas określony,
- sprawdzisz, jak ma wyglądać teczka osobowa nauczyciela i jak ją bezbłędnie prowadzić,
- zgromadzisz dokumentację pracowniczą z komentarzami – dotyczącą m.in. przeniesienia nauczyciela, ustania i wygaśnięcia stosunku pracy,
- poznasz prawidłowe zasady sporządzania świadectwa pracy oraz procedurę przygotowania odpisów.
Każdy dokument został opatrzony praktycznymi uwagami.

Wszystkie wzory z opcją edycji (format MS Word) zawarto w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcję zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.