Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku porady, przykłady, zdjęcia, tabele i schematy

Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku porady, przykłady, zdjęcia, tabele i schematy

149 zł 126,21 zł

Leszek Kępa


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588096
Rok wydania: 2019

Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO

Książka Bezpieczeństwo danych osobowych skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy") i w związku z tym zobowiązane są zabezpieczać te dane. Swoim zakresem obejmuje stosowanie zabezpieczeń danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danych osobowych. Celem materiału jest pokazanie najważniejszych rodzajów zabezpieczeń i tego, jak je dobierać w zależności od rodzaju przetwarzania. Materiał został przygotowany głównie z myślą o niedużych przedsiębiorcach, bez wątpienia będzie jednak użyteczny dla każdego, kto przetwarza lub zamierza przetwarzać dane osobowe. Największe atuty książki o bezpieczenstwie danych osobowych to:
praktyczne porady – można je zastosować, aby zabezpieczyć dane osobowe, autor w wielu przykładach zabezpieczeń uwzględnia oprogramowanie darmowe,
przystępny język – pozwala zrozumieć omawiane wymagania i zabezpieczenia osobom bez technicznego czy informatycznego wykształcenia,
autor – doświadczony praktyk, ma na co dzień styczność z praktycznym stosowaniem zabezpieczeń,
zastosowanie porównań i metafor – ułatwiają one zrozumienie niektórych wyjątkowo trudnych zagadnień,
przykłady, zdjęcia, tabele i schematy – obrazują poruszane zagadnienia.
Wyjątkową częścią publikacji jest opis stosowanych w praktyce zabezpieczeń. Godny polecenia jest rozdział poświęcony podstawom zarządzania ryzykiem, dzięki któremu Czytelnik dowie się, jak dobrać odpowiednie zabezpieczenia. Unikalną częścią publikacji są rozważania teoretyczne dotyczące ochrony informacji, w tym danych osobowych, w społeczeństwie informacyjnym. Autor na przykładach pokazuje, jak szacować ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, a następnie na ich podstawie wyjaśnia, jakie dobrać zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne. Książka Bezpieczeństwo danych osobowych zawiera:
wykaz wymagań z przepisów o ochronie danych osobowych, które dotyczą zabezpieczenia danych osobowych,
opis uznanych norm i standardów pomocnych przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych,
opis zasad zarządzania ryzykiem, pomocnych w zarządzaniu bezpieczeństwem,
opis praktycznych zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych, zilustrowany wieloma przykładami,
teoretyczne rozważania na temat wagi ochrony informacji w erze społeczeństwa informacyjnego.
Z książki Czytelnik dowie się m.in.:
jakie przepisy nakazują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej,
nauczy się projektować system zabezpieczeń, bazując na wynikach przeprowadzonego szacowania ryzyka,
jaka jest zależność między oceną ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych a zabezpieczeniami,
jak na prawa i wolności osób może wpłynąć utrata podstawowych atrybutów bezpieczeństwa danych, takich jak poufność, integralność lub dostępność,
jakie są stosowane zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne,
zrozumie role pracowników i kadry kierowniczej, w tym inspektora ochrony danych, w zarządzaniu bezpieczeństwem danych,
pozna podstawowe organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych, np. jakich haseł należy używać, kiedy stosować szyfrowanie dysku, jak szyfrować transmisję danych.