Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Tomasz Radziszewski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788362723287
Rok wydania: 2012

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Książka w praktyczny sposób przedstawia długo oczekiwane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego informacji niejawnych. Autorzy wyczerpująco omówili w niej takie zagadnienia, jak: zadania i sposób funkcjonowania kancelarii tajnych, obieg informacji niejawnych (m.in. czynności związane z ich nadawaniem, przyjmowaniem, przewożeniem i wydawaniem) oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego (strefy ochronne, wymagane zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej). W publikacji dokładnie opisane zostały działania w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem informacji niejawnych, w tym szacowanie i ocena ryzyka, oraz zarządzania ciągłością działania jednostki organizacyjnej. Ponadto autorzy w przystępny sposób przedstawili istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji zasady i procedury akredytacji systemu teleinformatycznego oraz akceptacji środków bezpieczeństwa fizycznego. Książka stanowi cenne źródło wiedzy dla: pracowników jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i przetwarzanie informacji niejawnych, osób zatrudnionych w firmach prywatnych realizujących usługi związane z dostępem do informacji niejawnych.