Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce

Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce

39.9 zł 33.30 zł

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński
Isbn: 9788323339168
Rok wydania: 2015

Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce

U progu rewolucyjnej zmiany polskiej procedury karnej autorzy książki – naukowcy i praktycy – prezentują, jak ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest współpraca policji, wymiaru sprawiedliwości, nauki i biegłych. Eksperci policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych, medycy sądowi, przedstawiciele nauki i firm produkujących odpowiedni sprzęt przedstawiają najbardziej spektakularne przykłady analizy śladów pochodzące z ich codziennej praktyki. Pokazują, jak niestandardowe sposoby analizy miejsca zdarzenia i badania śladów oraz skomplikowane eksperymenty kryminalistyczne umożliwiały dotarcie do prawdy o badanym przestępstwie. Istotnym elementem tego problemu jest też rozważenie prawnych i instytucjonalnych barier w skutecznej realizacji tego celu. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie o rolę policji w globalnej wiosce, w której przestępcy wykorzystują techniczne nowości równocześnie, a nawet wcześniej niż służby stojące na straży bezpieczeństwa