Bezpieczna praca w magazynie – obowiązki pracodawcy i pracownika (film na pendrivie)

Bezpieczna praca w magazynie – obowiązki pracodawcy i pracownika (film na pendrivie)

Halina Wojciechowska Piskorska


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: VD931P
Rok wydania: 2014

Bezpieczna praca w magazynie – obowiązki pracodawcy i pracownika (film na pendrivie)

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu filmu.
Wiele jest źródeł zagrożeń zdrowia i życia pracowników magazynu – ciężar i duże gabaryty składowanych materiałów, ruch pojazdów i urządzeń, wysokość regałów, niebezpieczne właściwości składowanych materiałów, a także ludzkie słabości: niedbałość, brak wyobraźni, zmęczenie i niewiedza, której winny jest brak przygotowania. Co zrobić, by praca w magazynie była bezpieczna? Jak wprowadzić niezawodny system bhp? Jak zapobiec naruszeniom przepisów i wypadkom? Film przedstawia najczęściej występujące zagrożenia i źródła złych praktyk przy magazynowaniu. To także pełen zestaw porad dotyczących prawidłowego funkcjonowania systemu bhp. To podręcznik stosowania i nadzorowania.
Najczęściej występujące nieprawidłowości przy magazynowaniu
Obowiązki pracodawcy
Magazynowe środki transportowe
Urządzenia do składowania
Zasady bezpiecznego składowania
Składowanie materiałów pożarowo niebezpiecznych

Film jest wsparciem dla osób zarządzających bhp w magazynie, to nieoceniona pomoc w szkoleniach pracowników i poradnik dla kadry menedżerskiej.