BHP dla pracowników administracyjno-biurowych program szkolenia okresowego

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych program szkolenia okresowego

233.7 zł 177.18 zł

filmy na DVD


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: VD1197
Rok wydania: 2017

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych program szkolenia okresowego

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Na przykładach konkretnych zdarzeń zobrazowanych realistycznymi scenkami pokazano co jest a co nie jest wypadkiem przy pracy, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się pracownicy w biurze, jak w takich sytuacjach należy się zachować.

wybrane regulacje prawne - Źródła prawa pracy, obowiązki i prawa pracodawcy oraz pracownika, Ochrona pracy kobiet i młodocianych, Wypadki przy pracy, Choroby zawodowe, Profilaktyczna ochrona zdrowia;

zagrożenia w pracy biurowej – Czynniki niebezpieczne, z którymi mogą mieć kontakt pracownicy administracyjno-biurowi: Prąd elektryczny, Zagrożenia fizyczne, Hałas, Mikroklimat, Pyły, Czynniki psychofizyczne;

organizacja stanowiska pracy biurowej;

postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń.

Nowa wersja filmu uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących ochrony pracy kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, obowiązujących od dnia 1 maja 2017 r.

Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby).