BHP w pracy przy komputerze DVD

BHP w pracy przy komputerze DVD

153.75 zł 112.36 zł

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 582
Rok wydania: 2013

BHP w pracy przy komputerze DVD

W filmie przedstawiono normy bezpiecznej pracy i ergonomii na stanowiskach komputerowych z uwzględnieniem wymogów kodeksów rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Omawiane dziedziny to:

obowiązki pracodawcy i pracownika,
zagrożenia wynikające z pracy przy monitorach ekranowych,
organizacja stanowiska pracy,
elementy wyposażenia - biurko, monitor, krzesło itd.,
czas pracy,
właściwe zachowanie przy pracy z komputerem.

Film przygotowano na rzecz potrzeb obowiązkowych szkoleń bezpieczeństwo i higiena pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Filmy instruktażowo-szkoleniowe są znakomitą pomocą w samokształceniu kierowanym, na kursach, szkoleniach, wykładach itp. Polecamy je wyjątkowo służbom personalnym, pracodawcom, inspektorom bhp, sip, związkowcom i oczywiście - pracownikom.