Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem

159 zł 123.04 zł

Dzierżanowska Joanna


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381605618
Rok wydania: 2019

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem

Komentarz stanowi kompleksowe opracowanie instytucji biegłego w cywilnym i karnym postępowaniu sądowym. Poza analizą teoretyczną książka uwzględnia także tematycznie uporządkowane orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące szczegółowych kwestii związanych z instytucją biegłego oraz planowane zmiany omawianych uregulowań, w tym procedury karnej i cywilnej.
Autorki komentarza poruszają zagadnienia statusu biegłych w postępowaniu cywilnym i karnym, sposobu wynagradzania biegłych oraz sporządzanych przez nich opinii. Komentarz został wzbogacony o rozdziały dotyczące odpowiedzialności cywilnej biegłego oraz jakości jego opinii. Dla czytelników szczególnie interesujące będą rozważania poświęcone charakterowi dowodu z opinii biegłego, jego zastosowaniu i problemom wiążącym się z praktycznym wykorzystaniem tego środka dowodowego.