Budżet obywatelski w praktyce samorządów

Budżet obywatelski w praktyce samorządów

Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych. W poradniku poruszono takie kwestie, jak:
właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu obywatelskiego;
charakter prawny poszczególnych aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego;
wprowadzenie wymogu podania numeru PESEL;
dopuszczalność ograniczania udziału w budżecie obywatelskim niektórych kategorii mieszkańców;
określenie wymogów, jakie powinny spełniać projekty składane do budżetu obywatelskiego;
zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.
Książka wzbogacona została o wzory niektórych aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, przydatne w procesie organizowania budżetu obywatelskiego. Publikacja zawiera również skorowidz w formie pytań i odpowiedzi, który ułatwia czytelnikowi odnalezienie interesujących go zagadnień.