Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej

Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej

69 zł 56.25 zł

Jan Barcz


Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy
Isbn: 9788376270050
Rok wydania: 2009

Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego

Uzyskanie przez Bułgarię i Rumunię członkostwa w UE odbyło się w cieniu ostatniej, dużej fali rozszerzenia w 2004 r. i z reguły traktowane jest jako jego składnik. Jest w tym dużo racji, bowiem Traktat z Nicei przygotował Unię od strony instytucjonalnej do działania w warunkach 27 państw członkowskich, a więc uwzględnił również członkostwo Bułgarii i Rumunii. W tym znaczeniu mówi się o dużym rozszerzeniu, obejmującym 12 państw, które uzyskały członkostwo w Unii 1 maja 2004 r. (10 państw) i 1 stycznia 2007 r. (Bułgaria i Rumunia). Niemniej jednak z uzyskaniem członkostwa w UE przez Bułgarię i Rumunię wiąże się szereg fundamentalnych kwestii, dotyczących zarówno spójności samej Unii jak i polityki europejskiej Polski.