C.H. Beck


apelacje-karne-kodeks-orzecznictwo-beck-2017.jpg

Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Kapiński Zbigniew

Książka zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Przy praktycznym omawianiu powyższych zagadnień zostały uwzględnione zmiany przepisów KPK wprowadzone ustawami z: 27.9.2013 r.,. 20.2.2015 r. i 11.3.2016 r. w aspekcie wpływu tych zmian na sposób

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 99.35 zł 129

kodeks-postepowania-administracyjnego-940664i.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego

Aneta Flisek

Stan prawny: 1 września 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 25.11.2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1629) Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 10.18 zł 9.9

internet-informacja-przestrzenna-949216i.jpg

Internet Informacja przestrzenna Spatial Information

Szpor Grażyna

Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje – według polskiej ustawy implementującej dyrektywę INSPIRE – zbiory danych przestrzennych występujące w postaci elektronicznej. Organy publiczne i inne podmioty przez nie upoważnione tworzą i obsługują sieć obejmującą wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i przekształcanie danych oraz uruchamianie nowych e-usług. Narasta współzależność między regulacją przestrzeni realnej

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 129.70 zł 129

kodeks-drogowy-940666i.jpg

Kodeks drogowy

Flisek Aneta

Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 25.57 zł 24.9

prawo-przedsiebiorcow-948482i.jpg

Prawo przedsiębiorców

Flisek Aneta

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy. TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 15.30 zł 14.9

prawo-instytucjonalne-unii-880211i.jpg

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Kenig Witkowska Maria Magdalena

Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Zamysł napisania podręcznika z zakresu pra

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 46.73 zł 59

kodeks-postepowania-cywilnego-ustawy-2018.jpg

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 17 stycznia 2018 r.– zawiera zmiany wchodzące w życie 3.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) oraz 30.04.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – oznaczono podwójnym stanem prawnym. Publikacja zawiera:- Kodeks postępowania cywilnego- Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym- Komornicy sądowi i egzekucja- Koszty sądowe w sprawach cywilnych- Prokuratura Generalna Skarbu Państwa- Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najw

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 35.19 zł 45

depozyty-gospodarstw-domowych-946260i.jpg

Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro

Kochaniak Katarzyna

Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność depozytów gospodarstw domowych oraz ich znaczenie dla poszczególnych sektorów instytucji kredytowych w okresie destabilizacji rynków finansowania. Ważną częścią publikacji jest zaprezentowana analiza pokryzysowych regulacji UE, odno

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 87.82 zł 99

sport-a-przestepczosc-947052i.jpg

Sport a przestępczość zorganizowana

Leciak Michał

Opracowania zawarte w książce stanowią pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Sport a przestępczość zorganizowana, która odbyła się w dniach 16–17 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podjęte zagadnienia nie były dotąd przedmiotem poważniejszej refleksji naukowej na gruncie krajowym, co nadaje niniejszej monografii zdecydowanie nowatorski, pod względem problemowym,

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 149.81 zł 149

the-concept-of-947133i.jpg

The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics

C.H. Beck

Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat dylematu moralnego w kontekście etyki prawniczej. W pierwszej części monografii (teoretycznej), autorzy prezentują pojęcie dylematu na gruncie metaetyki oraz możliwości jego zastosowania w praktyce zawodowej prawnika. Druga część monografii (część praktyczna) to prezentacja około 150 przykładowych dylematów etycznych, z którymi może zetknąć się wykonujący swój zawód prawni

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 169.92 zł 169

Polecane działy

Polecane książki