C.H. Beck


Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty + Płyta CD

Andrzej Jan Szereda

Komentarz zawiera 246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. W drugim wydaniu komentarza dodano nowe wzory dotyczące m.in. zasad tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 16

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 195.25 zł 229

Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych na przykładzie nieruchomości PKP

Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)

Bednarek Małgorzata

Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nadal toczących się postępowaniach komunalizacyjnych, autorka kładzie nacisk na prezentację przyczyn, celów i zakresu komunalizacji mie

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 132.49 zł 149

Pełnomocnictwa i upoważnienia w sektorze publicznym

Pełnomocnictwa i upoważnienia w sektorze publicznym Wzory dokumentów z wyjaśnieniami + Płyta CD

Jakacka Sitek Beata

Stan prawny: styczeń 2017r. Kisązka zwiera unikalne wzory w zakresie pełnomocnictw i upoważnień dotyczących: centralizacji VAT, podatków, zamówień publicznych i CUW Działanie każdej JSFP opiera się na delegowaniu kompetencji. Ze względu na mnogość i różnorodność zadań realizowanych w JSFP, wymagane jest wprowadzenie podziału za

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 137.79 zł 159

Kodeks postępowania administracyjnego Twoje Prawo

Kodeks postępowania administracyjnego Twoje Prawo

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 12.54 zł 12.9

Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD

Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD

Maciej Nowak

Celem niniejszej książki jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynności podejmowane w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości. Podjęto między innym

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 113.41 zł 129

Pewność prawa w Unii Europejskiej Pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE

Pewność prawa w Unii Europejskiej Pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE

Kornobis Romanowska Dagmara

Prezentowana monografia autorstwa Pani dr hab. Prof. UWr Dagmary Kornobis-Romanowskiej, to pozycja dotycząca roli i znaczenia zasady pewności prawa w złożonej, wieloskładnikowej, wielopoziomowej i wielojęzykowej przestrzeni prawnej, jaką jest UE. Przedstawione opracowanie ma na celu zbadanie relacji i ustalenie równowagi pomiędzy stabilno

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 130.37 zł 149

Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim 2019 Beck

Twoje Prawo

Książka zawiera zmiany:Prawo bankowe7.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 326),4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zape

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 28.74 zł 24.9

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Berezowski Leszek

Szóste wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W książce szczegółowo om

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 112.35 zł 129

Przesłuchanie jako czynność dowodowa

Przesłuchanie jako czynność dowodowa

Jagiełło Dariusz

Praca stanowi rzetelne i kompleksowe opracowanie zagadnienia przesłuchania jako czynności dowodowej. Ma ona charakter interdyscyplinarny. Autor przedstawił problematykę przesłuchania na płaszczyźnie ustawy karnoprocesowej oraz w ujęciu kryminalistycznym i psychologicznym. Przeanalizował najważniejsze kwestie związane z tematem. Dokonał

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 113.41 zł 129

Dotacje oświatowe

Dotacje oświatowe 2019 + płyta CD

Wojciech Lachiewicz

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Ponadto w dniu 1.9.2018 r.

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 130.37 zł 149

Polecane działy

Polecane książki