CeDeWu


Indywidualna działalność gospodarcza

Indywidualna działalność gospodarcza

Szczypa Piotr

Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospodarczej lub już ją prowadzisz, to ta książka jest dla Ciebie. Czy wiesz, że obecnie w Polsce jest około 1 miliona kobiet i 2 miliony mężczyzn pracujących na własny rachunek (samozatrudnienie)? Dzięki tej książce dowiesz się o: - istocie samozatrudnienia w warunkach polskiej gospodar

Wydawnictwo: CeDeWu

Cena: 36.69 zł 48

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce

Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce

Bartoszewicz Anna

Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potrzebę wypracowania rozwiązań umożliwiających skuteczne ich funkcjonowanie, co wiąże się przede wszystkim z koniecznością długofalowego spojrzenia na problemy społeczności lokalnej. Konieczne staje się więc poszukiwanie instrumentów,

Wydawnictwo: CeDeWu

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

Przybylska Joanna

W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zadania stawiane przed audytem wewnętrznym wymagają ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat. Treści zawarte w

Wydawnictwo: CeDeWu

Cena: 42.04 zł 55

Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Janczyk Strzała Elżbieta

Książka stanowi syntetyczną analizę rozwiązań controllingowych istniejących w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zamysłem autorki było przybliżenie menedżerom narzędzia, jakim jest controlling, dzięki któremu można doprowadzić do poprawy efektywności oraz zwiększyć wartość przedsiębiorstwa. Opracow

Wydawnictwo: CeDeWu

Cena: 42.04 zł 55

Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

Podstawy rachunkowości Od teorii do praktyki

Szczypa Piotr

Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie. D

Wydawnictwo: CeDeWu

Obrazkowe memy internetowe

Obrazkowe memy internetowe

Sroka Jakub

Jest to oryginalna ciekawa praca Jakuba Sroki. Stanowi swoistą próbę monografii, względnie nowego pojęcia/zjawiska - obrazkowych memów internetowych. Znaczną jej część tworzy umiejętna próba kategoryzacji memów. Jest to niewątpliwie oryginalne, twórcze, warte poznania dokonanie Autora. Wskazuje jednocześnie na otwierający się, now

Wydawnictwo: CeDeWu

Cena: 27.68 zł 31

Ocena efektywności inwestycji

Ocena efektywności inwestycji

Pastusiak Radosław

Z publikacji Radosława Pastusiaka Ocena efektywności inwestycji można dowiedzieć się m.in.: - Jak oceniać efektywność projektów inwestycyjnych finansowanych kredytem, leasingiem, kapitałem własnym? - Jak ocenić realny koszt źródła finansowania inwestycji? - Na co należy zwrócić szczególną uwagę, szacując rentowność inwestycj

Wydawnictwo: CeDeWu

Cena: 38.98 zł 51

Niestandardowy podręcznik do rachunkowości

Niestandardowy podręcznik do rachunkowości

Rogozina Svetlana

Teoretyczne podstawy rachunkowości wraz z przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Środki pomocnicze: ciekawostki historyczne, opisy komicznych sytuacji z wykładów o rachunkowości, żartobliwe rysunki, słownictwo wykorzystywa­ne przez studentów na uczelniach i poza ich murami. WSKAZANIA: Publikacja pomoże Czyt

Wydawnictwo: CeDeWu

Cena: 29.80 zł 39

Być jak mnich

Być jak mnich

Itzler Jesse

BYĆ JAK MNICH, zabiera czytelnika w podróż do odległego klasztoru położonego w północnej części stanu Nowy Jork, gdzie Jesse Itzler - człowiek, który nie potrafi usiedzieć w miejscu dłużej niż minutę - uczy się życia bez Internetu, egzystowania w sytuacjach niekomfortowych i doceniania chwili obecnej. Zabawna, pełna szybkiej akc

Wydawnictwo: CeDeWu

Cena: 37.45 zł 49

Kryzysy walutowe bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej

Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej

Gruszczyński Marcin

Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, odszedł do przeszłości. Ostatni wielki, światowy kryzys finansowy ponownie jednak zwrócił uwagę na problematykę kryzysów walutowych, bankowych i zadłużeniowych.

Wydawnictwo: CeDeWu

Cena: 42.04 zł 55

Polecane działy

Polecane książki