Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10

Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2015 roku dotyczące działań 8–10

199 zł 151,19 zł

OECD


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242196
Rok wydania: 2019

Ceny transferowe OECD/G20 Projekt w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków

Publikacja Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości jest rezultatem prac nad działaniami 8–10 BEPS odnoszącymi się do cen transferowych w kwestii m.in. dóbr niematerialnych (działanie 8), alokacji ryzyka (działanie 9) oraz recharakteryzacji transakcji niemających ekonomicznego uzasadnienia (działanie 10). Warto nadmienić, że opisane w książce wyniki działań 8–10 BEPS stanowiły podstawę dokonanej w 2017 roku nowelizacji Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych, które mają istotny wpływ na wykładnię przepisów oraz praktykę organów podatkowych. Zawartość:
Zalecenia dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej
Transakcje w zakresie towarów notowanych
Zakres prac w związku z zaleceniami dotyczącymi metody podziału zysku transakcyjnego
Dobra niematerialne
Usługi wewnątrzgrupowe o niskiej wartości dodanej
Umowy o podziale kosztów