Zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych

Zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych

Jarosław Mika


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788380925311
Rok wydania: 2020

Zarządzanie ryzykiem w cenach transferowych

Publikacja stanowi wsparcie dla osób zajmujących się podatkami i problematyką cen transferowych zawierające kompilację kluczowych kwestii, które należy zweryfikować i uwzględnić w procesie zarządzania ryzykiem cen transferowych. Publikacja pełni rolę przewodnika zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z cenami transferowymi jak i dla ekspertów, którzy znajdą w niej uporządkowane podsumowanie wiedzy oraz praktyk stosowanych przez organy podatkowe i sądy administracyjne w zakresie cen transferowych jak również propozycję organizacji procesu zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych.

Autorzy przedstawiają problematykę cen transferowych i omawiają najnowsze regulacje w tym zakresie, uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), które weszły w życie 1.1.2019 r.

Opisane zostały następujące zagadnienia:

charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie;
kryteria obowiązków sprawozdawczych;
ryzyka bezpośrednie w cenach transferowych;
ryzyka pośrednie w cenach transferowych;
ryzyka związane ze zmianą otoczenia ekonomicznego;
ryzyka transakcyjne;
procedura zarządzania ryzykiem w cenach transferowych;
ryzyka w schematach podatkowych;
ryzyka w podatku u źródła;
narzędzia zabezpieczające;
sankcje.
Prezentowana publikacja adresowana jest w szczególności do doradców podatkowych, księgowych, dyrektorów finansowych, podatników prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocników przedsiębiorców, administracji skarbowej. Będzie pomocna również dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką kontroli podatkowej.