CIT 2019 Komentarz Infor

CIT 2019 Komentarz Infor

Marek Smakuszewski


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 978836594727
Rok wydania: 2018

CIT 2018 Komentarz

CIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r.

Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r.

Nasza publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia przepisy, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników CIT pytania dotyczące m.in.:

- rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
- rozliczania kosztów podatkowych,
- ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
- sporządzania dokumentacji cen transferowych,
- zasad amortyzacji,
- rozliczania podatkowego leasingu.

W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r. Nowe regulacje prawne wprowadzą:

- brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w ramach transakcji objętych porozumieniem cenowym,
- możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej wierzytelności,
- wyłączenie z kosztów podatkowych wpłat na rachunek inny niż z wykazu podatników VAT czynnych,
- modyfikacje w przepisach o zagranicznych spółkach kontrolowanych,
- zmiany w sposobie opodatkowania podatkowych grup kapitałowych,
- zyski kapitałowe – jako nowe źródło przychodów,
- limit dla tzw. transakcji niematerialnych z podmiotami powiązanymi,
- likwidację cienkiej kapitalizacji i nowe przepisy o odsetkach,
- wyłączenie nagród z zysku z kosztów podatkowych,
- możliwość łatwiejszego dla fiskusa szacowania nieodpłatnych przekazań podmiotom powiązanym,
- nową wysokość nisko cennych środków trwałych,
- wyłączenie konieczności sporządzania dokumentacji podatkowych dla spółek z udziałem skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.