CIT Komentarz 2020 Podatki i rachunkowość
Bestseller

CIT Komentarz 2020 Podatki i rachunkowość

Małecki Paweł


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381877510
Rok wydania: 2020

CIT Komentarz 2020 Podatki i rachunkowość

W komentarzu znajdziesz opis zmian prawnych wprowadzonych w ramach pakietu dla przedsiębiorców mającego ograniczyć skutki recesji wywołanej pandemią koronawirusa.
CIT podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W komentarzu do podatku CIT znajdziesz:
omówienie orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości oraz interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, wskazanych w każdym przepisie ustawy o CIT;
porównanie regulacji podatkowych z przepisami ustawy o rachunkowości, co pozwala ocenić i wybrać poprawny sposób rozliczenia rachunkowego i podatkowego;
wiele praktycznych przykładów rozliczeń rachunkowych,
przegląd linii orzeczniczych pozwalających ocenić zmiany poglądów w zakresie interpretacji konkretnych przepisów i związane z tym ryzyko stosowania konkretnej interpretacji w praktyce;
opis zmian prawnych wprowadzonych w ramach pakietu dla przedsiębiorców mającego ograniczyć skutki recesji wywołanej pandemią koronawirusa.
W komentarzu przedstawiono wszystkie najważniejsze regulacje związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1.01.2020 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1.01.2021 r. i 1.03.2021 r., w tym dotyczących m.in.:
używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej, uwzględniających nowe przepisy i ostatnie interpretacje KIS;
nowych rozwiązań podatkowych wprowadzonych w 2020 r., w tym ulga na złe długi;
wprowadzenia pakietu dla firm w ramach tarczy antykryzysowej, w tym rozwiązań w zakresie:
wydłużenia terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30.09.2020 r.,
rozliczania strat podatkowych za 2020 r. przez podatników podatku CIT,
odliczania darowizn dla podatników podatku CIT,
odroczenia w płatności podatku od przychodów z budynków,
tzw. złych długów, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego,
zaliczek uproszczonych, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego.
Dla bardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy wskazano dominujące linie orzecznictwa. Jednocześnie rachunkowa analiza przepisów dokonana w komentarzu ułatwi poprawne ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.