Psychologia dla coachów Maciej Świeży

Maciej Świeży


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381879194
Rok wydania: 2020

Psychologia dla coachów Maciej Świeży

Książka zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione w książce informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je w odpowiednich okolicznościach, krytycznie oceniać lub modyfikować odpowiednio do potrzeb. Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki, jak wspierać klientów:
w podtrzymywaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań;
w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód;
w budowaniu bardziej trafnego obrazu własnej osoby;
w rozumieniu i kierowaniu własnymi emocjami;
w zmianie przekonań i schematów na bardziej użyteczne.
Autor książki Psychologia dla coachów opisuje inspirowane wiedzą psychologiczną sesje coachingowe, ilustrując je fragmentami przykładowych rozmów. Podpowiada również, w jaki sposób rozstrzygnąć, czy zgłaszająca się osoba jest właściwym klientem do pracy coachingowej, czy też powinna zostać skierowana do terapeuty. Publikacja skierowana jest do doświadczonych praktyków, a także do uczestników kursów coachingowych, którzy chcieliby rozszerzyć i uporządkować swoją wiedzę.