COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej

COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej

189 zł 161.33 zł

PIKW


Wydawnictwo: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Isbn: 9788394043704
Rok wydania: 2014

COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej

COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej. Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I - "Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa" została ona ponownie dopracowana i wydana przez PIKW w 2008 roku. Pozostaje ona wiodącym dokumentem dotyczącym wiedzy i zrozumienia tego, co to jest kontrola wewnętrzna w każdej organizacji. Niezbędnym elementem, który uzupełnia i rozszerza założenia COSO I jest COSO II: „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa” (COSO- ERM, czyli Enterprise Risk Management), które zostało wydane przez PIKW w 2007 roku. Od kilku lata, czy to przez ustawy, dyrektywy, Standardy, czy na podstawie wymogów czy zaleceń kodeksów Ładu Korporacyjnego (Governance), monitorowanie i udoskonalenie systemów kontroli wewnętrznej oraz raportowanie o tym, stało się obowiązkiem władz spółek i organizacji, jak i działanie audytorów (wewnętrznych i zewnętrznych) i takich organów jak Komitety Audytu. Jednak brakowało kierownictwu, szczególniejszych wskazówek jak monitorować system kontroli wewnętrznej w swojej organizacji, jak zapewnić, że jest on efektywny. Dlatego COSO opracował ten nowy przewodnik. Składa się on z trzech części: "Guidance", czyli wskazówki czy "przewodnik", "Application", czyli zastosowanie "Examples", czyli przykłady jak stosować te wskazówki w rozmaitych typach organizacji.