Czas pracy 2019 komentarz ODDK

 1. Podróże służbowe
  Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń
  Książka obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty związane z wyjazdami służbowymi pracowników. Wyjazdy takie, powszechnie występujące, pociągają za sobą bardzo liczne problemy. W niniejszej publikacj ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381375849 Autor: Marek Rotkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Dokumentacja czasu pracy
  Dokumentacja czasu pracy 2019 wyjaśnienia obliczenia przykłady i gotowe wzory dokumentów
  Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło zmiany ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582339 Autor: Łukasz Prasołek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Czas pracy praktyczny komentarz
  Czas pracy praktyczny komentarz wzorcowe rozkłady – przykłady rozliczeń – orzecznictwo (z suplementem elektronicznym)
  Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – pl ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043607 Autor: Piotr Ciborski
  Wydawnictwo ODDK
 4. Zatrudnianie czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych wg nowej ustawy o działalności leczniczej
  Zatrudnianie czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych wg nowej ustawy o działalności leczniczej
  Wyjątkowa publikacja dla pracowników działów kadr oraz osób zarządzających podmiotami leczniczymi – pomoże w zastosowaniu w praktyce nowych przepisów. Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowa ustawa z 15 ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788378040163 Autor: Prasołek Łukasz
  Wydawnictwo ODDK
 5. Czas pracy
 6. Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy
  Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy
  Celem opracowania jest kompleksowa analiza przepisów dotyczących systemów równoważnego czasu pracy zawartych w kodeksie pracy. Systemy równoważnego czasu pracy, w przeciwieństwie do większości system ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075862 Autor: Agnieszka Różańska Prawdzik
  Wolters Kluwer Polska
 7. Czas pracy kierowców w Polsce i UE Kategoria C i D
  Czas pracy kierowców w Polsce i UE Kategoria C. i D
  Obowiązujące normy jazdy, przerw i odpoczynków, wprowadzone w Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 są złotym środkiem pomiędzy bezpieczeństwem, a konieczności ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788375703986 Autor: Paluch Sebastian
  Liwona
 8. Czas pracy kierowców Nowe przepisy
  Czas pracy kierowców Nowe przepisy
  Publikacja szczegółowo opisuje zagadnienie czasu pracy kierowców uwzględniając ostatnie zmiany przepisów oraz nowe regulacje prawa krajowego i międzynarodowego W opracowaniu m.in. czas pracy a prowadzeni ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365622594 Autor: Kowalski Radosław
  Infor Biznes
 9. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
  Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
  Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie zatrudnienia niepełnoetatowego. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia pracownik zatrudniony ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381240673 Autor: Jaroszewska Ignatowska Iwona
  Wolters Kluwer
 10. Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory
  Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory + płyta CD
  Książka uwzględnia wszystkie rodzaje przewozów, jakie mogą wykonywać polskie firmy (krajowe, unijne, poza unijne,\r\nna trasach regularnych w komunikacji miejskiej czy podmiejskiej) oraz różne formy zatru ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325578855 Autor: Prasołek Łukasz
  Wydawnictwo C.H.Beck