Czas pracy 2019 komentarz ODDK

 1. Czas pracy 2015 praktyczny komentarz
  Czas pracy 2020 praktyczny komentarz wzorcowe rozkłady – przykłady rozliczeń – orzecznictwo (z suplementem elektronicznym)
  Szczegółowe komentarze, przykłady i dokumentacja dotyczące czasu pracy\r\nprzygotowane z myślą o potrzebach praktyków. W książce o czasie pracy omówiono m.in.: - najnowsze zmiany w czasie pracy - planow ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042433 Autor: Ciborski Piotr
  Wydawnictwo ODDK
 2. Kodeks pracy wynagrodzenia urlopy i czas pracy 2012
  Kodeks pracy wynagrodzenia urlopy i czas pracy 2020 Stan prawny na 6.07.2012 rok
  Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, chorob ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326439711 Autor:
  Wolters Kluwer Polska
 3. CZAS PRACY 2012 KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW DO DZIAŁU VI KODEKSU
 4. Czas pracy 2015 przepisy z komentarzem
  Czas pracy 2020 przepisy z komentarzem
  Książka Czas pracy 2015 została napisana przez specjalistów z inspekcji pracy i ministerstwa pracy oraz praktyków na co dzień rozwiązujących problemy związane z rozliczaniem czasu pracy. Zawiera też l ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326935633 Autor: Szymon Sokolik
  Oficyna prawa polskiego
 5. Czas pracy 2016 Praktyczny komentarz
  Czas pracy 2020 Praktyczny komentarz
  W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia: Wliczanie różnych aktywności do czasu pracy, Czas pracy a delegacje, szkolenia, dyżur, Okresy odpoczynku, Systemy i rozkłady czasu pracy, ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326943096 Autor: Kaleta Joanna
  Oficyna Prawa Polskiego
 6. Czas pracy 2016 Przepisy z praktycznym komentarzem
  Czas pracy 2020 Przepisy z praktycznym komentarzem
  W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia: Wliczanie różnych aktywności do czasu pracy Czas pracy a delegacje, szkolenia, dyżur Okresy odpoczynku Systemy i rozkłady czasu pracy Godz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326950674 Autor: Kaleta Joanna
  Wiedza i Praktyka
 7. Czas pracy 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem
  Czas pracy 2019 Przepisy z praktycznym komentarzem
  Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy \"Czas pracy 2019\". Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), grafiki na konkretnych miesiącach ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326979279 Autor: Joanna Stępniak
  Wiedza i Praktyka
 8. Czas pracy 2014
  Czas pracy 2020 Przykłady harmonogram wzory
  Książka Czas pracy 2014 uwzględnia zmiany w kodeksie, uelastyczniające czas pracy, które miały miejsce w połowie 2013 r. Dostarcza gotowe narzędzia, kompletne harmonogramy i wyjaśnienia krok po kroku. ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326927539 Autor: Wiedza i Praktyka
  Wiedza i Praktyka
 9. Czas pracy 2014
  Czas pracy 2020 Przykłady, harmonogramy, wzory
  stan prawny: marzec 2014 Książka Czas pracy 2014 została napisana m.in. przez specjalistów z inspekcji pracy i ministerstwa pracy oraz praktyków na co dzień rozwiązujących problemy związane z rozliczan ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326929557 Autor: Sokolik Szymon
  Wiedza i Praktyka
 10. Czas pracy 2015
  Czas pracy 2020 Przepisy z praktycznym komentarzem. Stan prawny marzec 2015 r.
  Książka Czas pracy 2015 została napisana m.in. przez specjalistów z inspekcji pracy i ministerstwa pracy oraz praktyków na co dzień rozwiązujących problemy związane z rozliczaniem czasu pracy. Zawiera ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326935633 Autor: Wiedza i Praktyka
  Wiedza i Praktyka