Czas pracy 2019 komentarz ODDK

 1. Czas pracy w służbie zdrowia Rozliczanie
  Czas pracy w służbie zdrowia Rozliczanie
  Uwaga! Czas pracy w służbie zdrowia pod lupą inspekcji pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że w 2010 r. skontroluje ZOZy w zakresie przestrzegania przepisów płacowych i norm czasu pracy. pil ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376772608 Autor: Piotr Ciborski
  Oficyna prawa polskiego
 2. Czas pracy Praktyczny komentarz
  Czas pracy Praktyczny komentarz
  Publikacja Czas pracy praktyczny komentarz została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w nim wska ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376773681 Autor: Monika Frączek
  Oficyna prawa polskiego
 3. Czas pracy 102 odpowiedzi z praktyki
  Czas pracy 102 odpowiedzi z praktyki
  Zasady związane z czasem pracy bardzo trudno jest wytłumaczyć „w teorii\". Dlatego zebraliśmy 102 rzeczywiste problemy z praktyki, jakie wystąpiły u naszych czytelników - i rozwiązaliśmy je. Chcieliś ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326975172 Autor: Joanna Suchanowska
  Wiedza i Praktyka
 4. CZAS PRACY PRAKTYCZNY KOMENTARZ 2011
 5. CZAS PRACY W SŁUŻBIE ZDROWIA ROZLICZANIE W 2010
 6. Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia WE 561/2006
  Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia WE 561/2006 55 praktycznych wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów
  Niniejsza publikacja powstała, aby przybliżyć najważniejsze zasady planowania czasu pracy kierowców. Obejmuje najważniejsze kwestie związane z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561. Czytelnik znajdzie w ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326965630 Autor: Alina Sulgostowska
  Wiedza i Praktyka
 7. Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018
  Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018
  Książka, która wyczerpująco prezentuje problematykę rozliczania czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2018 roku. Autentyczne przykłady z praktyki pokazują najbardziej efektywne sposoby planowania i rozl ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326970177 Autor: Ciborski Piotr
  Wiedza i Praktyka
 8. Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego
  Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego
  Nie da się zrozumieć fenomenu czasu bez uwzględnienia różnorodności sposobów jego doświadczania, wynikających z uwarunkowań psychologicznych i różnic indywidualnych między ludźmi (m.in. w zakresie ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788379303113 Autor: Lipka Anna
  Difin
 9. Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory
  Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory
  Książka wzbogacona jest praktycznymi przykładami obrazującymi omawiane zagadnienia, wzorami dokumentów, jakie powinny być stosowane w związku z zatrudnianiem kierowców a także licznym orzecznictwem ora ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325554842 Autor: Łukasz Prasołek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Czas pracy po zmianach
  Czas pracy po zmianach
  Ustawa z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896,\r\ndalej jako: ustawa nowelizująca) weszła w życie 23.8.2013 r. Wprowadziła ona nowe instytuc ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325556808 Autor: Wojciechowski Piotr
  Wydawnictwo C.H.Beck