Czas pracy 2019 komentarz ODDK

 1. Czas pracy Komentarz dla praktyków
  Czas pracy Komentarz dla praktyków
  Uwaga – pierwszy tak praktyczny komentarz do przepisów o czasie pracy! Zarządzanie czasem pracy, Planowanie czasu pracy, Nadzór czasu pracy, Prawidłowe rozliczanie czasu pracy, Praca w godzinach nadliczbo ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788378040019 Autor: Piotr Wojciechowski
  Wydawnictwo ODDK
 2. Czas pracy Komentarz dla praktyków do działu 6 Kodeksu pracy
  Czas pracy Komentarz dla praktyków do działu 6 Kodeksu pracy
  Czas pracy 2012 - komentarz do przepisów działu VI to publikacja przeznaczona dla praktyków - przede wszystkim kadrowych i pracodawców. Łączy zalety tradycyjnego komentarza (wygoda korzystania i duża wia ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326909023 Autor: Joanna Kaleta
  Oficyna prawa polskiego
 3. Czas pracy kierowców
  Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców
  Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. Nr 244, poz. 1454). Przewiduje ona min.:\r\nmożliwość wp ...
  Wydanie: 2012 Isbn: Autor: Ciborski Piotr
  Wydawnictwo ODDK
 4. Czas pracy kierowców po zmianach od 2 marca 2016 r
  Czas pracy kierowców po zmianach od 2 marca 2020 r. Wzory dokumentów, porady ekspertów, przykłady rozliczeń
  Kompleksowy poradnik na temat ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców wykonujących wszystkie rodzaje przewozów towarów samochodami o masie powyżej 3,5 t i przewozu osób pojazdami powyżej 9 osób. P ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326950353 Autor: Matejczyk Ewa
  Wiedza i Praktyka
 5. Czas pracy w służbie zdrowia
  Czas pracy w służbie zdrowia
  Tematyką książki jest rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2011 r. W lipcu 2011 r. wchodzi w życie ustawa o działalności leczniczej, któr ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788377160534 Autor:
  INFOR PL S.A.
 6. Kodeks pracy 2011 Wynagrodzenia urlopy i czas pracy
  Kodeks pracy 2020 Wynagrodzenia urlopy i czas pracy Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena prac 2011
  Stan prawny na 1.02.2011. Uwzględnia najnowsze zmiany: Kodeks pracy komentarz - Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700; w ustawie o czasie pracy kierowców - Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. Seria z paragrafem to z ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326412639 Autor:
  Zakamycze Kantor Wydawniczy
 7. Czas pracy po nowelizacji z dnia 12 lipca 2013 roku komentarz
  Czas pracy po nowelizacji z dnia 12 lipca 2020 roku komentarz wzorcowe rozkłady, przykłady rozliczeń, orzecznictwo (z suplementem elektronicznym).
  Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny (w formacie MS Word), zawierający wzorcowe rozkłady, a także użyteczne akty prawne, pozwalający na przetwarzanie plików, uzupe ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378041610 Autor: Ciborski Piotr
  Wydawnictwo ODDK
 8. Czas pracy planowanie rozliczanie dokumentacja przykłady
  Czas pracy planowanie rozliczanie dokumentacja przykłady
  Uwaga nowy sposób obliczania wymiaru czasu pracy! Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe, zmienione zasady ustalania wymiaru czasu pracy, które należy uwzględnić w różnych okresach rozliczeniowych. Ksi ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788374267274 Autor: Wacikowska Monika
  Wydawnictwo ODDK
 9. Czas pracy Pracodawca i pracownik
  Czas pracy Pracodawca i pracownik Praktyczne rozwiązywanie problemów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy
  Jako pracodawca musisz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaplanować czas pracy swoich pracowników, a potem właściwie ten czas rozliczyć. Zadanie zarówno niezwykle istotne w skutecznym zarządzaniu f ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325519971 Autor: Wacikowska Monika
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Czas pracy Monografie
  Czas pracy Monografie
  W książce Czas pracy 2011 przedstawiono i rozwinięto wiele złożonych teoretycznych i praktycznych problemów związanych z prawną regulacją czasu pracy, w szczególności dotyczących pojęcia oraz wymia ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326410475 Autor: Florek Ludwik
  Wolters Kluwer Polska