Czas pracy kierowców Nowe przepisy

Czas pracy kierowców Nowe przepisy

Kowalski Radosław


Wydawnictwo: Infor Biznes
Isbn: 9788365622594
Rok wydania: 2017

Czas pracy kierowców Nowe przepisy

Publikacja szczegółowo opisuje zagadnienie czasu pracy kierowców uwzględniając ostatnie zmiany przepisów oraz nowe regulacje prawa krajowego i międzynarodowego W opracowaniu m.in. czas pracy a prowadzenie pojazdu, obowiązki kierowcy nie tylko podczas jazdy, warunki odpoczynku. Mogłoby wydawać się, że czas pracy to sprawa pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Jednak w niektórych przypadkach zagadnienie takie ma znacznie szerszy wymiar, tak jest jeżeli chodzi o kierowców. Bez wątpienia jako użytkownicy dróg, osoby korzystające ze środków transportu wolelibyśmy aby kierowcy byli wypoczęci, bo tylko wówczas mogą wykonywać swoja pracę w sposób bezpieczny dla siebie, pasażerów, wszystkich użytkowników dróg i chodników. W niniejszej publikacji przybliżamy zagadnienie czasu pracy kierowców. Analizujemy skomplikowane (czasami) relacje pomiędzy czasem pracy osób zawodowo zajmujących się przewozem osób i towarów a czasem prowadzenia pojazdu. Wbrew bowiem temu, co mogłoby się wydawać, czas pracy kierowcy często nie jest równy czasowi prowadzenia pojazdu. Zagadnienie jest o tyle szczególne, że o ile czas pracy, co do zasady normowany jest w prawie krajowym, o tyle zagadnienie czasu pracy jest regulowane w prawie wspólnotowym i w umowie międzynarodowej. To oznacza konieczność odpowiedniego stosowania jednych i drugich regulacji, wyznaczenia które przepisy są właściwe w danej sytuacji, a które tym razem pominiemy. W książce zamieszczone zostały przykłady, które pozwolą na zgłębienie tej niełatwej materii czasu pracy kierowcy i czasu prowadzenia pojazdu. Ważnym przy tym jest to, że wbrew temu co mogłoby się wydawać, szczególne przepisy, część z nich, dedykowana jest nie tylko kierowcom prowadzącym wielotonowe zestawy czy autokary ale również znacznie mniejsze samochody, również osobowe. Zagadnieniu czasu pracy kierowców tych mniejszych pojazdów, został poświęcony odrębny rozdział. Nawet dla części kierowców zawodowych pewnym zaskoczeniem może być to, że prowadzenie samochodu osobowego ma niekiedy wpływ na czas wykonywania ich podstawowego zajęcia, tj. prowadzenia pojazdu ciężarowego czy autokaru. W publikacji poruszamy następujące zagadnienia: regulacje prawa krajowego i międzynarodowego składniki czasu pracy kierowcy czas pracy a prowadzenie pojazdu obowiązki kierowcy nie tylko podczas jazdy warunki odpoczynkunku.