Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory

Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory

149 zł 132.49 zł

Prasołek Łukasz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325578855
Rok wydania: 2015

Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory + płyta CD

Książka uwzględnia wszystkie rodzaje przewozów, jakie mogą wykonywać polskie firmy (krajowe, unijne, poza unijne, na trasach regularnych w komunikacji miejskiej czy podmiejskiej) oraz różne formy zatrudnienia kierowców (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnienie) i ich wpływ na czas pracy.
Stan prawny: Marzec 2016 rok.
Poradnik skierowany do osób zatrudnionych w działach logistyki, transportu, kadr i płac firm transportowych oraz do osób prowadzących własne firmy transportowe.
W książce o czasie pracy kierowców:
- Dodano nowy rozdział o zasadach wynagradzania kierowców.
- Uwzględniono nowe rozporządzenie o tachografach Nr 165/2014, które będzie obowiązywało od 2.3.2016 r.
- Opisano zmiany w badaniach lekarskich wprowadzone w lipcu 2014 r., w tym nowe wytyczne co do badań kierowców pojazdów do 3,5 tony.
- Opisano zmiany w Umowie AETR wprowadzone w Polsce w 2014 r.
- Opisano nowe zasady karania za odpoczynki tygodniowe w pojeździe we Francji.
- Uwzględniono zasady organizacji czasu pracy kierowców pojazdów specjalnych.
- Wskazano nowe stanowisko PIP o liczeniu podróży służbowych kierowców.
- Omówiono uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego o konieczności wypłaty ryczałtu za nocleg kierowcy spędzającego go w kabinie.
- Opisano trudność w rozliczaniu czasu pracy kierowców samozatrudnionych pracujących dla wielu przewoźników.
- Opisano nowe zasady wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu obowiązujące od marca 2015 r.
- Uwzględniono nowe orzecznictwo sądowe dotyczące czasu pracy kierowców z lat 2013-2015.

Do książki czas pracy kierowców dołączono płytę CD, na której znajdują się stanowiska urzędowe poruszające kwestie czasu pracy kierowców, akty prawne dotyczące zagadnień poruszanych w książce oraz wzory podstawowych dokumentów, które są niezbędne w każdej firmie transportowej.

Książka zawiera odpowiedzi na wiele pytań związanych z rozliczeniem czasu pracy kierowców:
- Czym się różni rozliczenie czasu pracy kierowcy pracującego na umowę zlecenia od kierowcy mającego własną działalność gospodarczą?
- Czy istnieją różnice w organizacji czasu pracy przewozów unijnych i poza obszar UE?
- Czy przerwy w czasie pracy kierowców w komunikacji miejskiej są płatne?
- Czy należy wystawiać zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, gdy kierowca w trasie wykorzystuje odpoczynek i rejestruje go w tachografie?
- Jak najlepiej wynagradzać kierowców, aby naliczanie wynagrodzenia nie sprawiało większych problemów i nie było czasochłonne?
- Jakie elementy wynagrodzenia mogą być zaliczane do minimalnego wynagrodzenia w Niemczech?
- Jak zmieniły się zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kierowców?
- Jak będzie wyglądała kontrola pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy?
- Jakie skutki dla przebiegu kontroli mają sprzeciwy składane przez przedsiębiorców?
- Jak ustalać ryczałty za nadgodziny kierowcom?
- Czy należy wypłacać ryczałt za nocleg w kabinie i w jakiej wysokości?
- Czym różnią się kompetencje kontrolne PIP i ITD?
- Jak rozliczać podróże służbowe kierowców, gdy firma prowadzi działalność w kilkunastu miejscowościach w Polsce?