Czas pracy praktyczny komentarz
Bestseller

Czas pracy praktyczny komentarz

136.5 zł 102.14 zł

Piotr Ciborski


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043607
Rok wydania: 2017

Czas pracy praktyczny komentarz wzorcowe rozkłady – przykłady rozliczeń – orzecznictwo (z suplementem elektronicznym)

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
Stosowanie w praktyce przepisów o czasie pracy jest skomplikowane i trudne z uwagi na ich poziom szczegółowości i różnorodne interpretacje dokonywane przez różnych specjalistów. Książka zawiera szczegółowe omówienie instytucji prawa pracy z zakresu:
- planowania i rozliczania czasu pracy,
- stosowania poszczególnych systemów i rozkładów czasu pracy,
- zasad udzielania odpoczynku,
- zlecania i rekompensowania pracy w wolne soboty i niedziele oraz święta,
- organizowania pracy w godzinach nadliczbowych i jej rozliczania,
- rekompensowania pracy w nocy.

Na uwagę zasługuję liczne przykłady, wzory dokumentów, harmonogramy czasu pracy. Dodatkowy walor merytoryczny komentarze to odesłania do poglądów MPiPS/MRPiPS oraz PIP oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. Aby w praktyce prawidłowo stosować przepisy o czasie pracy, należy dokonać niezbędnych zapisów w regulacjach wewnętrznych takich jak regulamin pracy, a u pracodawcy nie posiadającego regulaminu pracy i zatrudniającego poniżej 50 pracowników, w obwieszczenia o czasie pracy. Dopiero precyzyjne zapisy w prawie wewnętrznym oraz spersonifikowanie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów o czasie pracy, daje szansę na ich przestrzeganie u danego pracodawcy.