Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami

Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami

168 zł 127.19 zł

Sputowski Arkadius


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042570
Rok wydania: 2015

Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami

Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w związkach międzygminnych. Podstawą zbioru jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
Dokumenty mają formę szablonów pozwalających przyjąć określoną koncepcję rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy z zakresu funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania czystości porządku w gminie.

Autorzy opracowali wzory dokumentów w siedmiu kategoriach zadań:
- Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach
- Obowiązki właściciela w zakresie zapewnienia utrzymania czystości i porządku
- Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług
- Nakładanie kar pieniężnych
- Kontrole w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
- Pozostałe.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wzory dokumentów w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).